Cenník

Cenník platný k 1.01.2015

Vedenie jednoduchého účtovníctva

zavedenie novej firmy: 20,-€

  • individuálne: 0,50 € / 1 zápis v peňažnom denníku – do 300 pol./mes.
  • 0,45 € / zápis v peňažnom denníku – do 500 pol./mes.
  • 0,37 € / zápis v peňažnom denníku – do 600 pol./mes.
  • 0,29 € / zápis v peňažnom denníku –nad 600 pol./mes.
  • paušálne: min 16,- € / mesačne
  • spracovanie daňového priznania k DPH: 17,-€
  • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu DPFOB : od  39,-€
  • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu DPFOA:       35,-
  • vedenie daňovej evidencie: dohodou (v cene je zahrnuté aj daň. priznanie k dani z príjmov)